OPRAVIA ŠKOLU V SLÁDKOVIČOVE

11. 10. 2018
Medzi najhlavnejšie body mestského zastupiteľstva v Sládkovičove patrila úprava rozpočtu.