OPATRUJÚ DESIATKY KLIENTOV

29. 06. 2022
Vedieť sa postarať sám o seba nie je pre každého občana samozrejmosťou. Pre ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých sú každý deň v teréne opatrovateľky. V Seredi ich je 38 a ich mzdy z časti pokrýva dotácia z Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.