OPATRENIA OHĽADOM MOSTA V SEREDI

25. 05. 2023
Seredský most bol pre havarijný stav uzatvorený. Z oboch strán mostného telesa sú umiestnené pevné zábrany, ktoré neumožňujú cez neho prechádzať ani peším, ani cyklistom. Nepríjemná situácia komplikuje život mnohým obyvateľom, mesto situáciu rieši niekoľkými opatreniami.