OPÄŤ OTVORILI VYŠETROVANIE

12. 09. 2018
Prokurátorka krajskej prokuratúry v Trnave po preskúmaní spisového materiálu uložila okresnej prokurátorke v Galante pokyn, aby vo veci bolo znovu začaté trestné stíhanie.