OKO V TME A JAZYK TICHA

26. 05. 2015
Na jeseň úspešne zavŕšila ZŠ Ľudovíta Štúra na Pionierskej ulici v Šali dva roky trvajúci projekt s názvom Oko v tme a jazyk ticha.