ODPREZENTOVALI SVOJE PROJEKTY

20. 06. 2024
Na území Mestského úradu v Galante prebehlo druhé verejné prerokovanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu. Aké myšlienky žiadatelia predstavili a čo je ich cieľom?