ODOVZDALI IM VYZBIERANÚ ČIASTKU

24. 05. 2023
V sídle vinárstva v Galante sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie finančných prostriedkov vyzbieraných v rámci prvomájového podujatia Otvorenie neba v Sládkovičove.