ODOVZDAJÚ HO DO UŽÍVANIA VEREJNOSTI

28. 05. 2024
Detské ihrisko na sídlisku Zornička v Galante bude opäť prístupné verejnosti. Pribudol doň i nový prvok, ktorý by sa mal na základe prísľubu zo strany mesta postupne stať súčasťou všetkých ihrísk.