ODMIETLI SPOLUPRÁCU

20. 06. 2016
Vedenie mesta Sereď sa po niekoľkých mesiacoch rozhodlo definitívne odmietnuť ponuku Slovenského futbalového zväzu, ktorá sa týkala finančnej dotácie určenej na rekonštrukciu futbalového štadióna . Projekt však nepokrýval to, čo by Sereď potrebovala.