ODMENY POSLANCOV

20. 02. 2024
Šalianski poslanci mali na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva riešiť poslanecké odmeny. Väčšia časť mestských poslancov je proti ich zníženiu. Dôvodom je, že tieto finančné prostriedky využívajú pre rozvoj mesta.