ODMENA PRE PREDNOSTU ÚRADU

26. 05. 2015
Obyvatelia mesta Sereď majú možnosť v týchto dňoch obdivovať billboard, ktorý sa znenazdajky objavil na súkromnom pozemku. Oznamuje širokej verejnosti v akej výške primátor Martin Tomčányi ohodnotil prácu prednostu úradu, Tibora Krajčoviča, za uplynulé štyri roky.