OD DÔCHODCOV DO ARMÁDY

16. 06. 2020
Jednou z tém mestského zastupiteľstva v Galante bolo presťahovať nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum z Patrie do priestorov združenia Armády spásy, ktoré pomáhalo ľuďom bez domova už počas pandémie.