OCENILI ICH ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA

19. 05. 2023
Primátor mesta Sereď odovzdal ocenenie príslušníkom Mestskej polície za vzornú službu a mimoriadne aktivity v oblasti bezpečnosti v meste, v rámci ktorej sa im podarilo zachrániť ľudský život.