OCENILI ICH ZA POMOC ĽUĎOM

13. 10. 2023
V priestoroch Mestského úradu v Galante boli ocenení občania, ktorí svojimi počinmi roky prispievajú k záchrane ľudských životov. Päť bezpríspevkových darcov krvi si prevzalo ďakovný list a zlatú plaketu profesora Jana Janského pričom sa medzi nimi objavil i stonásobný darca.