OCENILI AJ ŠPORTOVCOV OKRESU

02. 04. 2015
V týchto dňoch sa nedostalo pocty len učiteľom, ale aj športovcom. Pred plnpou sálou kultúrneho domu v Šali ocenili tých najlepších z celého okresu.