OCENENIA PRE ŠPORTOVCOV

09. 06. 2021
Šaľa ocenila najlepších športovcov .