OBECNÝ ÚRAD DOSTÁVA NOVÝ ŠAT

10. 06. 2020
Pandémia koronavírusu pozastavila veľa plánovaných projektov. Rekonštrukciu obecného úradu v Močenku, ktorá sa začala na prelome januára a februára, však neovplyvnil, práce pokračujú a dielo by malo byť hotové v druhej polovici leta