OBECNÉ DNI A UDEĽOVANIE OCENENÍ

04. 07. 2024
Obec Veľké Úľany sa v týchto dňoch pripravuje na 28.-me Obecné dni