OBCHOD A SLUŽBY NA RICHTÁRSKOM

12. 10. 2021
Kedy bude v lokalite Richtárske pole tesne susediacim s Kolóniou a Mládežníckou štvrťou tak dlho sľubovaná občianska vybavenosť? Bytových aj rodinných domov v tejto lokalite pribúda a obchody a služby v blízkosti postráda stále väčšia skupina ľudí.