O KYBERŠIKANE INAK

22. 02. 2024
Využil možnosť urobiť osvetu u detí na tému kyberšikany. Slovenský spevák a raper zavítal do priestorov Základnej školy Sídliska SNP v Galante, kde žiakom túto problematiku ozrejmil aj prostredníctvom vlastných skúseností.