O KROK VPRED

28. 10. 2015
Trnavský samosprávny kraj sa zapojil ešte v roku 2012 do projektu Elektronizácia služieb. Ten bol teraz úspešné ukončený a od novembra bude naplno zavedený do praxe.