O JEDEN VRAK MENEJ

01. 07. 2021
Nejedno parkovacie miesto v Galante blokuje dlhodobo stojace staré motorové vozidlo, ku ktorému sa nik nehlási. Niektorí Galanťania zobrali veci do svojich rúk a zbavili sa dlhodobo stojaceho auta na svoje „triko“.