O BEZPLATNÉ VYŠETRENIE ZDRAVIA BOL ZÁUJEM

12. 04. 2016
Svetový deň zdravia bol svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený na 7.apríl. témou pre tento rok je diabetes alebo cukrovka. Aj tentoraz sa pri tejto príležitosti konalo bezplatné vyšetrenia občanov.