NOVÝ VOZ PRE TERÉNNE OPATROVATEĽKY

26. 01. 2024
Terénne opatrovateľky v meste Šaľa dostali pomocníka, ktorý im uľahčí pracovný život. Je ním nový automobil, na nákup ktorého získali finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo forme dotácie.