NOVÝ ROČNÍK 8 ROČNÉHO GYMNÁZIA

08. 11. 2023
Na Gymnáziu Juraja Fándlyho v Šali sa po nedobrovoľnej prestávke opäť otvára trieda 8-ročného gymnázia. Zriaďovanie týchto tried by malo byť pravidelné, a to so sľubnejšou budúcnosťou.