NOVÝ NÁČELNÍK

15. 06. 2016
Na júnovom zasadnutí MsZ v Seredi bol poslancom predstavený víťaz výberového konania na pozíciu náčelníka MsP.