NOVÝ MESAČNÍK NITRIANSKEHO KRAJA

20. 05. 2015
Nitriansky samosprávny kraj pred časom požiadal obyvateľov, aby navrhli názov nového periodika. Autor víťazného návrhu mal získať 100 eur. Redakčná rada však nevybrala ani jeden z 28 návrhov. Úrad NSK sa nakoniec rozhodol výzvu zrušiť.