NOVÝ KOMFORT PRE ŠTUDENTOV

19. 09. 2017
Aj napriek rozbehnutom školskom roku na Gymnáziu J. Matúšku v Galante prebiehajú stavebné práce, a to nielen v spoločnej školskej kuchyni, ktorú využívajú s Gymnáziom Zoltána Kodálya s VJM. Rušno je aj v objekte školy a telocvični, kde sa mení elektroinštalácia. TTSK vyčlenil so svojho rozpočtu na tento účel nemalé finančné prostriedky.