NOVÝ IMIDŽ PODNIKU

28. 10. 2019
Pri galantských technických službách ešte chvíľu zostaneme. Novovymenovaný riaditeľ by chcel zlepšiť nielen ekonomickú situáciu, ale i imidž podniku. Zavedená by mala byť pre obyvateľov aj pohotovostná telefónna linka.