NOVÝ DOMOV PRE DOBROČINNÉ ORGANIZÁCIE

23. 03. 2021
Galantská charita sa teší z nových priestorov. Poskytla im ich arcidiecéza a delia sa o ne s ďalšími dvoma galantskými dobročinnými organizáciami. Dúfajú, že pandemická situácia čoskoro pominie, a potenciál budovy budú môcť využiť naplno.