NOVÝ ASFALT PRE KORČULIAROV

13. 04. 2016
V Šali v mestskej časti Veča začali práce na oprave prístupovej komunikácie k bývalej lodenici.