NOVÉ ZASTÁVKY NA KOLÓNII

07. 10. 2020
Obyvatelia Kolónie, no najmä deti z tejto mestskej časti budú mať komfortnejší prístup do mesta prostredníctvom autobusov. Mesto zriaďuje novú zastávku, ktorá by mala byť funkčná od budúceho týždňa.