NOVÉ ULICE V GALANTE

13. 04. 2018
Záhradnícka štvrť, Kúpeľná , Veterná, Ulica pri Derni a Mládežnícka štvrť takéto názvy by mali niesť nové galantské ulice a verejné priestranstvá.