NOVÉ OPATRENIA V MESTÁCH

24. 03. 2020
Koronavírus spomalil a obmedzil život aj samosprávam v Šali, v Galante a v Seredi. Postupne prijímajú celoplošné vládne opatrenia, no mestá pridali aj vlastné, v snahe zamedziť šíreniu tohto ochorenia.