NOVÁ URNOVÁ STENA

17. 06. 2021
V šalianskom cintoríne by mala vzniknúť urnová stena. Je to akási reakcia mesta na stále zväčšujúci sa záujem ľudí o kremáciu svojich blízkych. Kolumbárium by malo mať vo svojej finálnej fáze 48 urnových schránok.