NOC MÚZEÍ V GALANTE

13. 05. 2022
Vlastivedné múzeum v Galante sa opäť zapojilo do celoeurópskeho projektu Noc múzeí a galérii. Pre návštevníkov je pripravený pestrý program.