NESIE NOVÉ MENO

26. 09. 2023
Počas uplynulého víkendu sa v Seredi konalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule venovanej čestnému občanovi mesta, športovcovi, dlhoročnému trénerovi a funkcionárovi Lokomotívy Sereď. Športová hala Sokolovňa teda aktuálne nesie meno Športová hala Alberta Kudelu.