NEODPORÚČAJÚ ROZŠÍRIŤ SKLÁDKU

31. 08. 2021
Ministerstvo životného prostredia vyhotovilo stanovisko ohľadom rozšírenia skládky odpadu na Čiernej Vode. Konečné slovo však bude mať Okresný úrad v Galante.