NEMOCNICE ČAKAJÚ ZMENY

05. 08. 2015
V utorok sa na tlačovej konferencii pacientom a širokej verejnosti predstavili noví riaditelia galantskej a dunajskostredskej nemocnice.