NELEGÁLNE VYHADZOVANIE SMETÍ

11. 03. 2021
Jednou z hlavných tém 18. zasadnutia galantského mestského zastupiteľstva bolo pokračovanie riešenia situácie so spornými polopodzemnými kontajnermi. Na decembrovom zastupiteľstve táto téma vyvolala veľké vášne. Používanie takýchto kontajnerov na území Galanty ešte nebolo schválené a mesto ich už stavalo.