NEĽAHKÁ PRÁCA UČITEĽA

25. 06. 2020
Povolanie učiteľa je náročné. Prináša svoje radosti i starosti. Vedenie mesta Šaľa si v priebehu tohto týždňa v obradnej miestnosti mestského úradu uctilo prácu školských pracovníčok, ktoré odchádzajú do zaslúženého dôchodku.