NEDISCIPLINOVANOSŤ NEMÁ KONCA

27. 05. 2021
Galantu opäť trápi neporiadok pri kontajnerových miestach. Niektorí obyvatelia majú opäť problém s vkladaním smetí tam, kam patria.