NECH UMENIE PREKRYJE ODPAD

15. 03. 2023
Nové uzamykateľné kontajnerové stojiská na Námestí slobody v Seredi zdobia nákresy žiakov miestnych základných škôl. Diela zároveň nesú dôležité posolstvo.