NEBOJSA OSLÁVILA 610.VÝROČIE

09. 11. 2015
Mesto Galanta má 3 mestské časti – Javorinku, Hody a Nebojsu. Práve posledne menovaná oslávila v tomto roku okrúhle jubileum.