NAVŠTÍVILA ICH OLYMPIONIČKA

19. 03. 2024
Žiaci športových tried Základnej školy Sídliska SNP v Galante mali možnosť absolvovať tréning pod vedením bývalej olympioničky. Okrem toho sa dozvedeli aj niečo o jej osobnom či profesionálnom živote.