NAVŠTÍVILA ICH ODBORNÍČKA NA TECHNIKU

07. 11. 2023
Ich snahou je spopulárniť techniku či už ako predmet alebo budúce zameranie žiakov. Základná škola Gejzu Dusíka v Galante spestrila vyučovací proces svojich prvostupniarov, a to prostredníctvom edukačnej aktivity.