NÁVRHY NA TVORIVÝ ČIN ROKA

15. 03. 2023
Aj tento rok bude mesto Šaľa oceňovať jednotlivcov či kolektívy za ich prínos v kultúrnej oblasti. Návrhy na Tvorivý čin roka môže predkladať verejnosť do 30. apríla.