NÁSTRAHY A HROZBY ZO STRANY AI

23. 02. 2024
Posúvajú ďalej vedomosti, ktoré nadobudli svojim členstvom v Detskej organizácii Fénix. Na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante, ktorá je zároveň jednou zo základných organizácii Fénixu, sa uskutočnila prednáška týkajúca sa AI a hrozieb, ktoré so sebou prináša.