NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH

26. 11. 2021
Si otrasná, si nanič, choď sa dať liečiť, mne neujdeš! Aj to sú formy násilia páchaného na ženách. Týka sa nás všetkých, polícia v tejto súvislosti koná aj na školách, napríklad formou prednášok (Nie) som obeťou násilia?