NÁPAD S VIANOČNÝM STROMČEKOM

20. 11. 2020
Vianočný stromček je bezpochyby najväčším symbolom Vianoc. Na sídlisku v Galante by chceli jeden zasadiť natrvalo a každú zimu naň vešať ligotavé svetielka a ozdoby. Lokalita by tak mohla mať svoj vlastný ihličnatý strom, ktorý by v zime rok čo rok nemusel skončiť na zbernom dvore.